Didactisch

Toledo kan op verschillende manieren ingezet worden ter ondersteuning van het onderwijsleerproces.

 • Als ondersteunend leerplatform voor
  • on campus onderwijs
   • door het online aanbieden van studiemateriaal die tijdens de on campus activiteiten werden ingezet, zoals de slides, het e-book, een invuldocument, enz…;
   • door het aanbieden van opnames die gemaakt werden tijdens colleges (lesopnames), labo’s (demonstraties) of werkcolleges (kennisclips);
   • door het aanbieden van bijkomende oefeningen; instructies bij opdrachten; indienvakken bij activiteiten die het on campus onderwijs aanvullen;
  • blended of hybride onderwijs
   • door het aanbieden van leerpaden waarbij studenten de opeenvolging van geplande on campus en online leeractiviteiten kunnen raadplegen en het daarbij horende instructie en materialen kunnen raadplegen;

   • door het aanbieden van (verzamelingen van) documenten, PowerPoints, kennisclips, enz… die gebruikt worden voor, tijdens of na on campus activiteiten of bij het zelfstandig of in groep verwerken van de leerstof;

  • off campus of online onderwijs

   • door het aanbieden van online leerpaden als opeenvolging van leeractiviteiten die online georganiseerd worden (bv. live lessen, live feedbackmomenten, live groepswerk) en online ondersteund worden (bv. met leereenheden, kennisclips, oefeningen, discussiefora of toetsen).

   • door het aanbieden van beoordelingstools waarmee studenten formatief of summatief hun leerproces kunnen evalueren;

   • door het volgen en begeleiden van studenten op basis van de informatie die ze digitaal achter laten tijdens het gebruik van de online leeromgeving;

 • Als communicatiemiddel tussen docent en studenten of tussen studenten onderling via mededelingen of discussiefora.

 • Als verbindend platform voor externe leermaterialen, hulpmiddelen of platformen via items (met mashups), webkoppelingen of LTI-koppelingen naar extern gehoste platformen (waaronder bv. Teams), bronnen (bv. YouTube video’s) of toepassingen (bv. OneNote Classbook) vanuit de Toledo-cursus.

Boek een afspraak met een ICTO-medewerker wanneer je specifieke vragen hebt over de mogelijkheden van Toledo voor jouw vak(ken).