Hoe

Voor adaptieve bouwstenen gebruik je meestal een combinatie van toepassingen waarmee je het ontwerp, de productie, de publicatie en het onderhoud voorziet.

Bij Odisee biedt ICTO ondersteuning voor de volgende pakketten en platformen ter ondersteuning van het ontwerp en de ontwikkeling van adaptieve bouwstenen:

  • Miro – Voor wie adaptieve scenario’s wil vormgeven en bespreken met collega’s.
  • H5P branching scenario’s – Voor wie met tekst en afbeeldingen een adaptief scenario wil aanbieden.
  • Möbius – Voor het ontwikkelen van adaptieve toetsvragen of adaptieve toetsen.
  • Stornaway.io – Voor het monteren van adaptieve video’s.
  • Ultra-cursussen in Toledo – Voor het aanbieden van online adaptieve leer- of toetspaden aan studenten.
  • e-Courses @ Odisee – Voor het publiceren van online adaptieve cursussen voor studenten of het werkveld.

Lees de Digitaleren-tip “Adaptieve bouwstenen ontwerpen en ontwikkelen” om meer te leren over de verschillende ontwikkelde bouwstenen en de toepassingen die daarvoor nodig waren.

Deze pilootprojecten werden gerealiseerd in het VSF-project “Adaptieve bouwstenen voor blended en afstandsonderwijs“. 

Voor de ontwikkeling van adaptieve leermiddelen is vaak specifieke software nodig, zoals een videoplatform of een toetsplatform. 

Adaptieve leerpaden worden veelal gebouwd in digitale leeromgevingen. 

In de ideale wereld wisselen leermiddelen en leerpaden informatie met elkaar uit dankzij de ondersteuning van adaptieve technologieën.

Licht in je eigen woorden het schema hierboven toe aan een collega.