Tijdsschema (5 min.)

De basismodule Toledo wordt aangeboden in het tweede én het derde trimester van het academiejaar. Elk trimester kan je op die manier 1 à 3 hoofdstukken uit de e-course doornemen.

Bij elk hoofdstuk van deze e-course vind je een initiële inschatting van de verwachte studieduur om deze te verwerken. Het is aangeraden voor jezelf concrete data te plakken op de verschillende stappen in dit proces.

Als ICTO-coaches zijn we ons bewust van de organisatorische uitdagingen om tijd vrij te maken voor professionalisering. Groei en motivatie is dus belangrijker dan het halen van deadlines. 

Zorg vooral voor een ondersteunende context (rustige omgeving, voldoende focus, geen e-mail of chat-programma’s open,…) op momenten waarop je aan de slag gaat in de e-course.

  • Bekijk je persoonlijke agenda
  • Bepaal in welke weken je tijdens dit trimester tijd zal inplannen voor de verschillende stappen.
  • Je noteert in een gedeeld document je naam en voegt in de verschillende weken de titels toe van de hoofdstukken die je zal doornemen. Zo weten alle deelnemers en alle ICTO-coaches wie wanneer waarmee zou kunnen bezig zijn.