Opbouw leerproces

In vogelvlucht lees je hieronder hoe het leerproces voor de basismodule Toledo is opgebouwd. 

1

Normaliter heb je in het Start-to-Teach-traject tijdens het eerste trimester al deelgenomen aan een eerste basismodule.

Vanuit ICTO bieden we nieuwe docenten als kennismaking de algemene e-course:
Als docent van start met onderwijstechnologie bij Odisee” aan.

Heb je die e-course nog niet bekeken? Het kan nog, maar is niet noodzakelijk. In de basismodule Toledo zal je ook de absolute basis nog ontdekken.

In het tweede en/of het derde trimester van het academiejaar kan je dan kiezen voor de basismodule Toledo.

Om je goed op dit traject voor te bereiden zal een ICTO-coach met jou een afspraak plannen voor een eerste ICTO-coachingssessie.

Samen wordt jouw beginsituatie bekeken en wordt bepaald welke hoofdstukken best aansluiten bij de noden voor dat trimester.

Afhankelijk van je beschikbare tijd kies je elk trimester 1 à 3 hoofdstukken die je wil verwerken.

In de inhoudsopgave zie je hoeveel tijd je best per hoofdstuk voorziet.

2

3

Je neemt vervolgens één of twee van de afgesproken hoofdstukken door.

Deze e-course is bedoeld als online leerpad en niet als instrument voor informatieoverdracht. Je wordt verondersteld zelf actief aan de slag te gaan. We bieden je daarom verschillende activiteiten aan die je kan uitvoeren maar laten ruimte voor eigen keuzes en klemtonen binnen de hoofdstukken.

De verschillende activiteiten zijn daarbij vooral gericht op het ontdekken, reflecteren en af en toe aftoetsen of oefenen van nieuwe kennis en vaardigheden. 

Na het verwerken van één of twee hoofdstukken boek je een nieuwe ICTO-coachingsessie.  

Je kan aan de ICTO-coach vragen stellen, gaat in gesprek over hoe je dit nu kan toepassen in jouw situatie en krijgt bijkomende voorbeelden of verdieping wanneer je dat wenst.

4

5

Je bestudeert nu ook je laatste hoofdstuk en maakt een voorbereidende taak op de themasessie.

Wanneer het planmatig lukt, komen we op het einde van het derde trimester (online) samen voor een themasessie met alle deelnemers aan deze basismodule of aan het thema Onderwijstechnologie.

6