Doelstellingen

In de basismodule Toledo zal je:

  • kennismaken met de voornaamste scenario’s die door Toledo ondersteund worden;
  • grasduinen doorheen de vele toepassingen en mogelijkheden van de digitale leeromgeving om het toetsen en leren doeltreffend te ondersteunen;
  • verschillende mogelijkheden van de digitale leeromgeving toepassen en gebruiken in je eigen cursussen.
Door de opbouw van deze basismodule zal je als nieuwe docent eveneens:
  • het studenten- en personeelsplatform odisee.be leren gebruiken;
  • verschillende ondersteunende sites rond Blackboard en Toledo leren gebruiken;
  • kennismaken met collega’s die betrokken zijn in het proces en de ondersteuning van Toledo
  • vaardig worden in het gebruik van verschillende online platformen en tools.