Ondersteuning

Als onderdeel van de basismodule Toledo zal je aan 2 online ICTO-coachingsessies deelnemen. Voor de eerste ontvang je een uitnodiging. De tweede zal je zelf inboeken. Er is ook een themasessie voorzien waarbij je vragen kan stellen aan of ervaringen kan uitwisselen met andere deelnemers aan de basismodules en ICTO-collega’s.

Bots je op technische problemen met je account, toegang tot een bepaald platform of een foutmelding tijdens het gebruik van een toepassing, dan meld je dit bij voorkeur met een ticket via https://servicedesk.odisee.be.

Heb je een eerder inhoudelijke vraag bij de e-course zelf, dan kan je ook tussendoor via een Teams-chat of tijdens een extra ICTO-sessie vragen hieromtrent stellen aan een ICTO-medewerker.