Opbouw leerproces

In vogelvlucht lees je hieronder hoe – binnen het Start-To-Teach traject – de basismodule studiemateriaal is opgebouwd. 

1

Normaliter heb je in het Start-to-Teach-traject tijdens het eerste trimester al deelgenomen aan een eerste basismodule.

Vanuit ICTO bieden we nieuwe docenten als kennismaking de algemene e-course:
Als docent van start met onderwijstechnologie bij Odisee” aan.

Heb je die e-course nog niet bekeken? Het kan nog, maar is niet noodzakelijk. In de basismodule studiemateriaal vertrekken we ook vanuit de basis maar met een focus op studiemateriaal.

Om je goed op dit traject voor te bereiden maak je een afspraak met een ICTO-coach.

Samen wordt jouw beginsituatie bekeken en wordt bepaald welke hoofdstukken best aansluiten bij de noden voor dat trimester.

In het tweede én het derde trimester van het academiejaar kan je dan kiezen voor de basismodule studiemateriaal.

Afhankelijk van je beschikbare tijd kies je elk trimester 1 à 3 hoofdstukken die je wil verwerken.

In de inhoudsopgave zie je hoeveel tijd je best per hoofdstuk voorziet.

2

3

Je neemt vervolgens één of twee van de afgesproken hoofdstukken door.

Deze e-course is bedoeld als online leerpad en niet als instrument voor informatieoverdracht. Je wordt verondersteld zelf actief aan de slag te gaan. We bieden je daarom verschillende activiteiten aan die je kan uitvoeren maar laten ruimte voor eigen keuzes en klemtonen binnen de hoofdstukken.

De verschillende activiteiten zijn daarbij vooral gericht op het ontdekken, reflecteren en af en toe aftoetsen of oefenen van nieuwe kennis en vaardigheden. 

Elk hoofdstuk bevat een taak waarin je het aangeleerde in de praktijk brengt.  Je kiest zelf of je deze pas op het einde doet of liever simultaan met de activiteiten tracht te doen. 

Na het verwerken van één of twee hoofdstukken boek je bij een nieuwe ICTO-coachingsessie.  

Je kan aan de ICTO-coach vragen stellen, gaat in gesprek over hoe je dit nu kan toepassen in jouw situatie en krijgt bijkomende voorbeelden of verdieping wanneer je dat wenst.

4

5

Je bestudeert nu ook je laatste hoofdstuk en maakt een voorbereidende taak op de themasessie.

Wanneer het planmatig lukt, komen we op het einde van het derde trimester (online) samen voor een themasessie met alle deelnemers aan deze basismodule of aan het thema Onderwijstechnologie.

6