Basismodule studiemateriaal

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

Variabel

Vakgebied

Educatieve Technologie

Cursusbouwer

Kernteam ICTO

Niveau

Basis

Deze online cursus staat open voor zelfinschrijving met intakegesprek voor personeelsleden van Odisee. Na zelfinschrijving zal een collega van ICTO je uitnodigen voor een intakegesprek om je leertraject samen te bespreken.

Deze online cursus is verplicht studiemateriaal voor de “Basismodule Studiemateriaal” die wordt aangeboden in het Start-to-Teach-traject voor beginnende docenten bij Odisee. Inschrijvingen worden in dit geval voorzien op basis van je aanmelding via dit formulier (enkel Odisee-personeel).

Studiemateriaal is het materiaal dat de student nodig heeft of kan gebruiken tijdens het onderwijsleerproces. Studiemateriaal staat ten dienste van het onderwijsleerproces, waarbij docenten en studenten afwisselend of samen activiteiten uitvoeren die helpen om de leerinhouden te verwerken, vaardigheden aan te leren en attitudes te verwerven.

Elke vorm van studiemateriaal is specifiek naar keuze, ontwikkeling, distributie en inzetbaarheid in het onderwijsleerproces. Odisee wenst op een uniforme manier de studenten te informeren over de vele varianten van studiemateriaal die worden aangeboden en de aankoop van of toegang tot dat studiemateriaal zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Voorbereiding
Kies je hoofdstuk(ken)
Afronding