Doelstellingen

Wanneer je de module Blended onderwijsontwerp met de ABC-methodiek volgt, werk je aan de volgende doelen:

  1. Je selecteert op basis van de vooropgestelde leerdoelen van het opleidingsonderdeel, de reeks lessen, de module, de leerlijn … bijpassende leeractiviteiten, werkvormen en evaluatievormen en stemt deze op elkaar af, met aandacht voor een doordachte combinatie van online en face-to-face activiteiten.
  2. Je maakt hierbij een weloverwogen keuze voor contactonderwijs op de campus, contactonderwijs online en zelfstandige leeractiviteiten op afstand.
  3. Je kiest op een onderbouwde manier welke educatieve technologieën je zal inzetten in je blended onderwijspraktijk, aansluitend bij de leerdoelen die je hebt vooropgesteld.