Blended onderwijsontwerp met de ABC-methodiek

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

1 à 2 uur

Vakgebied

Educatieve technologie

Niveau

Basis

Bij onderwijs volgens een blended aanpak kies je voor een doordachte en geïntegreerde mix van online en face-to-face werkvormen, leeractiviteiten en evaluatievormen. Je stemt deze af op de vooropgestelde leerdoelen van je opleidingsonderdeel.

In de basismodule Blended onderwijsontwerp met de ABC-methodiek ga je individueel of in team aan de slag met een opleidingsonderdeel, een reeks lessen, een module, een leerlijn … en geef je deze vorm volgens een blended aanpak. In zeven stappen werk je van een vooropgesteld doel naar een ontwerp met leertypes, bijhorende leeractiviteiten en evaluatiemomenten. Het resultaat is een storyboard waarmee je je ontwerp verder in de praktijk kan brengen.

Deze e-course maakt deel uit van de basismodule Blended onderwijsontwerp met de ABC-methodiek in het kader van het traject Start-to-Teach@Odisee. Je doorloopt deze e-course voorafgaand aan een gezamenlijk contactmoment. Om toegang te krijgen tot deze e-course meld je je aan via dit inschrijvingsformulier.