Taal is vaak een struikelblok om tot leren te komen. Deze StartTaalMOOC richt zich op het stimuleren van de taal- en studievaardigheden van eerstejaarsstudenten aan de hand van onder meer kennisclips, digitale oefeningen en kijkwijzers. Omdat taalvaardigheid en studiesucces een direct verband met elkaar hebben, vergroot het werken met deze MOOC ook de kans op studiesucces.
De MOOC kan een ‘standalone-app’ zijn die een vak vervangt maar idealiter gebeurt het doornemen ervan door de student/leerling op eigen houtje en via blended leren. Hij moet tegen bepaalde deadlines de cursussen doorlopen, met terugkommomenten in de klas waarin alles met de docent/leraar/begeleider besproken wordt. Een MOOC als zuivere remediëringstool werkt namelijk niet.
De MOOC streeft in totaal meer dan 320 competenties na, verdeeld over zes cursussen en over een periode van ongeveer 12 weken.

Uit onderzoek blijkt dat de drop-out bij MOOC’s maar liefst 90% (Breslowet al., 2013) is. Dat komt onder meer doordat deelnemers over een hoge graad van ‘self-efficacy’ en zelfregulering moeten beschikken evenals over goede digitale vaardigheden en voorkennis van het onderwerp.
Om alle nadelen om te buigen in voordelen werd een nieuw concept ontwikkeld die de naam ‘AMOOC’ kreeg, waarbij de A staat voor

  • Authentic: terug naar authentieke, connectivistischemodel met sterke community of peers(cMOOC)
  • Altruistic: écht open, toegang tot hoger onderwijs voor kansengroepen, vergroten van slaagkansen
  • Academic: werken aan academische taalvaardigheid en aan zelfregulerend leren (Schunk& Zimmerman, 2011)
  • Assistive: scaffolding (Hammond & Gibbons, 2005; Littlejohn & Milligan, 2015)
  • Approved: evidence-based instructional design (Merill, 2013; Margaryan et al., 2015; Clark & Mayer, 2016

Een begeleider moet monitoren en via de fora communiceren met studenten/leerlingen, verdiepingsvragen stellen en vooral de peer feedback controleren. Er zijn rubrics en parameters voor feedback voorzien.
In het begin moeten studenten/leerlingen meer ondersteuning krijgen maar die vermindert gaandeweg.
Voor een handleiding zie: https://ecourses.odisee.be/starter/begeleiders

“Wie online werkt, heeft minder sociaal contact.” Niets is minder waar en al zeker niet in deze MOOC. Studenten worden gestimuleerd om zoveel mogelijk met elkaar samen te werken en het forum te gebruiken.

Deze MOOC is een onderzoeksproject van Odisee campus Sint-Niklaas i.s.m. de Stuurgroep talenbeleid van Odisee.

Projectmedewerkers

Carl Boel
Florian Brokken

Projectcoördinator

An De Moor

Onderzoekscoördinator

Pieter Tijtgat

Boel, C. (2018). Back to the basics: pleidooi voor een authentiek MOOC-model academische taalvaardigheid. In Tweeëndertigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Brussels: Academia Press. De tekst vind je hier.

Boel, C. (2018). AMOOC, not just a MOOC. Academische taalvaardigheid in het hoger onderwijs. In ORD2018. Nijmegen. De poster vind je hier.

Boel, C. (2019). Eindrapport: Onderwijsinnovatie taal via ICT (Ref.  2017/CO/16). Het document vind je hier.

Boel, C. (2019). Student op zoek naar groei in taal? AMOOC helpt! De visuele voorstelling van dit project vind je hier. Ontwerp door Iris Vandevelde.

Bonset, H., & De Vries, H. (2009). Talige startcompetenties Hoger Onderwijs. Enschede.

Littlejohn, A., & Milligan, C. (2015). Designing MOOCs for professional learners: Tools and patterns to encourage self-regulated learning. eLearning Papers, 42.

De Moor, A. & Colpaert, T. (2019). Taal telt! Taalscreening om studiesucces te bevorderen. Gepubliceerd in: Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs. Taalbeleid en taalondersteuning: wat werkt? Inspiratie en praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs (2019). LannooCampus, mei 2019

De Wachter, L. & Heeren, J. (2010)., Taalvaardig aan de start. Een behoefteanalyse rond taalproblemen en remediëring van eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven.

De Wachter, L., Heeren, J., Huyghe, S. en Marx, S. (2013), Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. In: Levende Talen Tijdschrift, 14-4, blz.28-36.

Margaryan, A., Bianco, M., & Littlejohn, A. (2015). Instructional quality of Massive Open Online Courses (MOOCs).  

Moreira Teixeira, A., & Mota, J. (2014). A Proposalforthe MethodologicalDesign of CollaborativeLanguage MOOCs. In E. Martin-Monje& E. Bárcena(Eds.).

Language MOOCs: ProvidingLearning, Transcending Boundaries (pp. 33–47). Warsaw, Poland: De Gruyter Open Schunk, D. H., & Zimmerman, B. (Eds.). (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance.