Cursussen

Gratis

1. Start

De doelstellingen, het verloop en de evaluatie van deze TaalMOOC

Gratis

2. Luistervaardigheid

Notities leren nemen, woordenschat- en luisterstrategieën  

Gratis

3. Leesvaardigheid

Leesstrategieën, bronnen verzamelen en noteren, plagiaat, tekststructuur met signaalwoorden herkennen, schema’s en samenvattingen maken

Gratis

4. Schrijfvaardigheid

Schrijftips over schema’s, samenvattingen, reflectieverslagen, overtuigende teksten, zakelijke e-mails met aandachtspunten rond spelling

Gratis

5. Spreekvaardigheid

Het belang van een goede lichaamstaal, heldere structuur en correct stem- en taalgebruik bij een presentatie

Gratis

6. Afronding

Reflectie over de eigen taal- en studievaardigheid na deze TaalMOOC