Cursussen

Free

1. Start

De doelstellingen, het verloop en de evaluatie van deze TaalMOOC

See more…

Free

2. Luistervaardigheid

Notities leren nemen, woordenschat- en luisterstrategieën  

See more…

Free

3. Leesvaardigheid

Leesstrategieën, bronnen verzamelen en noteren, plagiaat, tekststructuur met signaalwoorden herkennen, schema’s en samenvattingen maken

See more…

Free

4. Schrijfvaardigheid

Schrijftips over schema’s, samenvattingen, reflectieverslagen, overtuigende teksten, zakelijke e-mails met aandachtspunten rond spelling

See more…

Free

5. Spreekvaardigheid

Het belang van een goede lichaamstaal, heldere structuur en correct stem- en taalgebruik bij een presentatie

See more…

Free

6. Afronding

Reflectie over de eigen taal- en studievaardigheid na deze TaalMOOC

See more…