Literatuurstudie bij praktijkonderzoek in de school

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

120 min. + verwerking

Vakgebied

praktijkonderzoek
in de EBA LO/SO

Cursusbouwer

Chloë De Cock
Liesbet Decroos

Niveau

basis

Deze cursus kadert binnen de leerlijn praktijkonderzoek die resulteert in de bachelorproef.   

In deze e-course ligt de focus op vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur en hoe die te zoeken, te selecteren en te integreren 

Dit is nodig bij: 

(1) het verkennen en verdiepen van het probleem/de innovatie in functie van de onderzoeksvragen; 

(2) het beantwoorden van bepaalde onderzoeksvragen; 

(3) het ontwikkelen van een ontwerp; 

In het rapporteren over deze onderzoekstappen zal je deze bronnen moeten verwerken en daarbij correct refereren.