Literatuurstudie bij praktijkonderzoek in de school

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

120 min. + verwerking

Vakgebied

praktijkonderzoek
in de school

Cursusbouwer

Chloë De Cock
Liesbet Decroos

Niveau

basis

Dit leerpad kadert binnen de leerlijn praktijkonderzoek die resulteert in ieder praktijkonderzoek in elk opleidingsonderdeel.   

In deze e-course ligt de focus op vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur en hoe die te zoeken, te selecteren en te integreren 

Dit is nodig bij: 

(1) het verkennen en verdiepen van het probleem/de innovatie in functie van de onderzoeksvragen; 

(2) het beantwoorden van bepaalde onderzoeksvragen; 

(3) het ontwikkelen van een ontwerp; 

In het rapporteren over deze onderzoekstappen zal je deze bronnen moeten verwerken en daarbij correct refereren.