Onderwijsruimtes

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

30 min

Vakgebied

AVM

Cursusbouwer

Joris Desseyn & Hans Smolderen

Niveau

Basis

De inrichting van een leslokaal bepaalt welke didactische werkvormen je er kunt gebruiken. Idealiter heb je de keuze welk leslokaal je voor een bepaaldewerkvorm wilt inzetten, maar dat is niet altijd mogelijk.
Krapte en lokaal- grootte zijn vaak de bepalende factor in welk leslokaal je als docent krijgt toegewezen.
Ook belangrijk om weten is dat wij met Odisee zijn overgestapt naar het Bring Your Own Device (BYOD)- principe. Dat betekent dat je als docent je persoonlijke laptop van Odisee gebruikt voor het projecteren van beeld en geluid.

In dit online overzicht proberen we je wegwijs te maken in de werking en mogelijkheden van onze verschillende onderwijslokalen.

  • In de eerste rubrieken gaat het over praktisch/technische basiszaken: de verschillende types aansluitingen, de bediening en het geluid in een leslokaal.
  • De andere rubriek omschrijft de verschillende soorten “typelokalen”. We hebben onze leslokalen ingedeeld in een 5- tal types, elk met eigen didactische kenmerken.
  • Waarna de  laatste rubrieken je wat informatie meegeven over audiovisueel gerelateerde didactische mogelijkheden in onze leslokalen.

Uiteraard zijn er lokalen die omwille van vorm, (bouw)technische mogelijkheden, historiek of andere redenen afwijkend zijn uitgerust. Daarom is er de ambitie om per onderwijslokaal een QR- code of verkorte URL te voorzien waarin de werking van het lokaal wordt uitgelegd. Die informatie; alsook welk materiaal er in een lokaal aanwezig is, zal beschikbaar zijn via Time- edit; het programma waarin je als docent ziet waar je wanneer les geeft.