E-learning 1.1.

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

1 studiepunt

Vakgebied

Didactiek

Cursusbouwer

Geert Callebaut

Niveau

Startend

Doelstellingen
  • Een zicht krijgen op de rol en de betekenis van de media in onze huidige maatschappij, gekoppeld aan mediawijsheid.

  • Als leerkracht kritisch staan tegen het gebruik van de media en ICT.

  • Als zender zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende AV-media.

  • Verschillende media op een vlotte manier kunnen hanteren om een lesdoel op een efficiënte en hedendaagse manier te kunnen bereiken.

We staan stil bij de brede media. We bekijken de betekenis van de verschillende media en onze rol daarin. We belichten onze rol en die van kinderen als zender en ontvanger. We situeren de media in een didactisch model en situeren de verschillende media.

De cursus omvat tevens mediawijsheid en mediageletterdheid.

“Zeg het me en ik zal het vergeten

Toon het me en ik zal het onthouden

Laat het me doen en ik zal het leren”

(Confusius)

Evaluatievorm

Schriftelijk examen op het einde van het semester.

Verwerkingsopdracht.

Evaluatiecriteria

Een deel van de punten staat op het bezitten van theoretische inzichten, een tweede deel op de praktische inzichten.

Er moet een MOOC (online workshops) gevolgd worden rond digitale borden.

Contactinformatie

Geert Callebaut: geert.callebaut@odisee.be