Digitaal leerpad Recht en Maatschappij – Politieke instellingen (voor Gezinswetenschappen)

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

1 à 2 uur

Vakgebied

Rechten – Politiek 

Cursusbouwer

Dit leerpad is gebaseerd op een uitgebreider leerpad uitgewerkt door Olivier Loquet, ingekort/aangepast door Kim Lecoyer & Elisabeth Adriaens.

Niveau

Basis

In deze cursus leer je hoe de complexe Belgische staatsstructuur in elkaar zit; Welke instellingen er bestaan in België, op Vlaams, Waals of Brussels niveau en hoe de instellingen van de Europese Unie zijn georganiseerd.

Een deel van de inhoud is voorkennis, dat wil zeggen informatie die je zou moeten kennen (uit de humaniora) als basis voor de leerstof van dit vak. Nog een deel van de inhoud van het leerpad is basis leerstof. Tot slot bevat het leerpad ook verdiepende informatie die geen verplichte leerstof is. De bedoeling is dat de studenten zich met dit leerpad kunnen voorbereiden op het examen en hun eigen kennisniveau zelf kunnen inschalen, in het bijzonder met behulp van de evaluatie-oefeningen.

De evaluatie-oefeningen op basisniveau bevatten vragen over de leerstof (of voorkennis). Optionele evaluatie-oefeningen laten toe om zich verder te verdiepen in de behandelde onderwerpen, maar bevatten geen verplichte leerstof. Kan je de evaluatie-oefeningen op basisniveau goed tot heel goed beantwoorden? Goed zo! Lukt dat nog niet? Maak dan gebruik van de webpagina’s waarnaar verwezen wordt doorheen het leerpad en zoek daar de nodige informatie op, totdat je de vragen op basisniveau wel goed kan beantwoorden.

Uiteraard kan je met bijkomende vragen altijd bij ons in de lessen terecht.

Veel leerplezier en succes gewenst!

Elisabeth en Kim

Cursus Inhoud

Uitklappen
Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/1 stappen