Communicatie bij kinderen met ASS

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

45min à 1uur

Niveau

Basis

Vakgebied

Gezondheidszorg

Cursusbouwer

Verpleegkunde Aalst

Dit leerpad valt binnen de leerlijn communicatie bij kinderen met autisme spectrumstoornis. En is ontwerpen in het kader van praktijkonderzoek binnen de richting bachelor in de verpleegkunde. Deze e-course is dan ook gericht naar (toekomstige) verpleegkundigen. 

In deze e-course ligt de focus voornamelijk op het communiceren met kinderen gediagnostiseerd met autisme spectrumstoornis. En in het bijzonder de communicatie voor, tijdens en na een verpleegtechnische handeling. Binnen deze e-cours trachten we een aantal handvaten aan te rijken die eenvoudig te gebruiken zijn in het  werkveld. 

Het doornemen van alle cursusonderdelen vraagt 45 minuten à 1uur de tijd. Wanneer je alle informatie hebt doorgenomen en de bijkomende kennistoets hebt afgelegd zal je op het einde een certificaat ontvangen.

Voor de leesbaarheid van deze e-course te waarborgen, is er gekozen om de gebruikte bronnen op het einde van de e-course te vermelden.