Communicatie bij kinderen met ASS

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

45 min à 1 uur

Niveau

Basis

Vakgebied

Gezondheidszorg

Cursusbouwer

Verpleegkunde Aalst

Dit leerpad valt onder het onderwerp “Communicatie bij kinderen, van 6 tot 12 jaar, met een autismespectrumstoornis”. Deze e-course is ontworpen in het kader van ons praktijkonderzoek binnen de opleiding Bachelor in de Verpleegkunde. Het richt zich op (toekomstige) verpleegkundigen.

In de e-course ligt de focus voornamelijk op de communicatie bij kinderen gediagnostiseerd met een autismespectrumstoornis. In het bijzonder de communicatie die plaatsvindt tussen de zorgverlener en het kind gedurende een ziekenhuisopname of ambulante onderzoeken. Er wordt getracht een aantal handvaten aan te reiken die de communicatie en de ervaring van een ziekenhuisopname kunnen verbeteren.  

Het doornemen van alle cursusonderdelen vraagt ongeveer 45 min tot 1 uur de tijd. Wanneer je alle informatie hebt doorgenomen en minstens 75% op de bijkomende kennistoetsen hebt gehaald, zal je op het einde een certificaat ontvangen. Dit bevestigt je deelname aan de e-course.

Om de leesbaarheid van deze e-course te waarborgen, werd gekozen om de gebruikte bronnen (literatuur, afbeeldingen en media items) op het einde van de e-course te vermelden.