Cursus

Afhankelijk van de opleiding waarvoor je werkt zal je dit academiejaar gebruik maken van Original-cursussen of de recentere Ultra-cursussen (die vanaf academiejaar 2024-2025 in elke opleiding zullen gebruikt worden).

Vanaf het moment dat je lid wordt van een Ultra-cursus of -community zie je bovenaan elke tegel om welk type het gaat. In de documentatie en kennisclips die volgen zal een onderscheid gemaakt worden tussen beide versies.

Ga na in jouw Toledo-omgeving of jouw opleiding gebruik maakt van Original– of Ultra-cursussen.

Neem, in wat volgt in dit hoofdstuk, telkens de documentatie door die voor jou van toepassing is.