Presbyacusis: Hoe kun je efficiënt communiceren met slechthorende ouderen?

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Leertijd

1u30

Vakgebied

Verpleegkunde

Cursusbouwer

Ellen Van Camp, Raïssa Van Cauter, Dikra Lamrouji en Lorraine Wouters

Niveau

Basis - Gevorderd

Gehoorverlies manifesteert zich volgens de World Health Organization als een veelvoorkomende aandoening die wereldwijd circa 466 miljoen individuen treft. In België wordt deze aandoening bij één miljoen personen vastgesteld. De WHO schat dat in 2025 meer dan 500 miljoen van de mensen van 60 jaar en ouder een aanzienlijk leeftijdsgerelateerd gehoorverlies zullen hebben. Onderzoek toont aan dat gehoorverlies tweemaal zo vaak voorkomt als hart- en vaatziekten, vijfmaal meer dan diabetes en zelfs tienmaal meer dan kanker. Gezien de vergrijzing en de daarmee samenhangende toename van het percentage ouderen, zal presbyacusis (ouderdomsgehoorverlies) naar verwachting een steeds grotere prevalentie kennen in de gezondheidszorg.  

Presbyacusis brengt heel wat problemen met zich mee voor de oudere op psychosociaal vlak. Het beïnvloedt daarnaast de klinische communicatie negatief in zowel ziekenhuis- als eerstelijnszorgsettingen. Volgens onderzoek is er onder verpleegkundigen te weinig kennis omtrent communicatiestrategieën om in te zetten tijdens de gesprekken met personen met presbyacusis. Ook de algemene kennis over presbyacusis is ontoereikend.  

Binnen deze E-Learning wordt presbyacusis met zijn fysiopathologie en psychosociale gevolgen  onder de aandacht gebracht. Daarbij worden binnen de cursus ook verschillende handvaten aangereikt om als toekomstige verpleegkundige in te zetten tijdens de zorgen aan een slechthorende oudere. Zowel verbale, non-verbale als omgevingsgerelateerde tips worden aangereikt. Correcte screeningstools om presbyacusis tijdig vast te stellen worden ook beschreven.  

Bij het succesvol afronden van deze E-Learning met de bijhorende kennistesten wordt een certificaat meegegeven.  

Om de leesbaarheid van de E-Learning te bewaren, werd er gekozen om de bronnen op het einde van de cursus te vermelden in een bronnenlijst.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Kennistest voor aanvang van de E-Learning
Hoofdstuk 1: Gehoorverlies
Hoofdstuk 2: Problemen die presbyacusis met zich meebrengt
Hoofdstuk 3: Hoe kun je als verpleegkundige presbyacusis opsporen?
Hoofdstuk 4: Hoe kun je de communicatie met een slechthorende oudere optimaliseren?
Kennistest na afloop van de E-Learning
Bronnenlijst