Aan de slag met het Digitaal Ecosysteem

Leertijd

xx uur

Vakgebied

KennismakingCursusbouwer

Digitaal Ecosysteem

Niveau

Basis

Odisees digitaal ecosysteem kent een brede gebruikstoepassing. Deze e-course richt zich enerzijds tot elke Odisee collega die zijn eigen personeelsplatform goed wil leren kennen en anderzijds tot collega’s die informatie onderhouden en communiceren naar studenten en/of collega’s. 

Deze e-course is zeker niet volledig. Per module bieden we je een netwerk van collega’s aan die reeds ervaring opbouwden rond een bepaald thema. Tot slot kan je ook altijd terecht bij een expertcollega die je specifiek kan bijstaan.